GERECHTELIJKE PROCEDURE

 

Om schulden te innen is een gerechtelijke procedure niet altijd is te voorkomen. Zeker als een minnelijke incasso niet tot het gewenste resultaat leidt. In samenspraak met u als opdrachtgever, en na een gedegen en grondige bestudering van de juridische en financiële risico’s, kunnen wij een gerechtelijk traject voor u starten.  Met zo’n gerechtelijke procedure probeert u om de verschuldigde betaling te incasseren. Tijdens deze procedure staan wij u als gemachtigde bij.

Gerechtelijke procedure onderzoek

Voor we het gerechtelijke traject starten bepalen we altijd eerst of de stap naar de rechtbank wel zinvol is. Dit brengt namelijk kosten met zich mee. Kan uw klant eigenlijk wel betalen of lopen de kosten voor jou en jouw klant onnodig op? Dit onderzoeken wij voor u.

Gerechtelijke procedure
starten

Bij een gerechtelijke procedure vraagt de schuldeiser aan de rechter om de schuldenaar de veroordelen om de openstaande vordering, en de bijkomende kosten, te voldoen. Na de uitspraak van de rechter wordt dit vonnis door ons betekend aan de debiteur. Gaat een debiteur dan nog niet tot betaling over? Of kan of wil hij geen betalingsregeling afspreken? Of volgt er helemaal geen reactie? Dan volgt tenuitvoerlegging van het vonnis door middel van beslag op de roerende en onroerende zaken, bankbeslag, loonbeslag of derdenbeslag.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?