ONZE WERKWIJZE

Van Roelands gerechtsdeurwaarder en incasso kunt u verwachten dat wij professioneel en doortastend optreden bij incassoprocedures. Daarbij schakelen wij snel, zijn wij resultaatgericht en houden we u voortdurend op de hoogte van onze vorderingen. Met onze praktijkervaring en bewezen aanpak betaalt een groot gedeelte van uw debiteuren alsnog.

Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan overleggen we met u of het in werking zetten van een gerechtelijke procedure kansen biedt. Levert dat ook niet het gewenste resultaat op? Dan kunnen we in een executietraject met diverse dwangmiddelen – uitsluitend voorbehouden aan ons als gerechtsdeurwaarder – de volledige betaling van uw vordering bewerkstelligen.

Vaak is er bij klanten met een betalingsachterstand meer aan de hand. Soms is er sprake van meer schulden of van sociale problemen. U wilt natuurlijk wel dat uw klant openstaande facturen betaalt. Dat willen wij ook. Maar soms kan een klant niet betalen, terwijl de wil er wel is. Andere mensen kunnen wel betalen, maar willen niet. In welke situatie een debiteur zich bevindt, zoeken wij eerst voor u uit. Op die manier kunnen we ze persoonlijk benaderen, waarbij we de focus op het resultaat houden.

In principe vorderen wij alle gemaakte kosten op uw debiteur. Er zijn situaties waarin dit echter niet het geval is, bijvoorbeeld bij een faillissement. Uiteraard lichten wij u vooraf persoonlijk in over de te maken kosten en de daarbij behorende risico’s.

Bij al onze werkzaamheden hebben wij ook oog voor de menselijke maat, waarbij wij het einddoel nooit uit het oog te verliezen. We streven ernaar dat uw relatie met de klant behouden blijft, zodat u vervolgens op normale voet zaken kunt blijven doen. Dat doen we inmiddels al meer dan tien jaar naar tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Uw debiteuren in vertrouwde handen. Professioneel, benaderbaar en persoonlijk.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?