AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN

U moet erop kunnen vertrouwen dat afspraken bij een gerechtelijke procedure worden nagekomen, er zeker van zijn dat uw vorderingen tijdig en correct worden geïncasseerd. Alleen gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd om hierbij ambtelijke handelingen te verrichten. Roelands gerechtsdeurwaarder en incasso helpt u met ambtelijke werkzaamheden.

Beslag leggen

Betalen schuldenaren niet bij de executie en incasso van het vonnis? Dan heeft de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om met een executoriale titel, zoals bijvoorbeeld een vonnis van de rechter of een uitgevaardigd dwangbevel, beslag te leggen.

Dit kan onder andere op bankrekeningen, loon of uitkering, de inboedel, voertuigen en eventueel, bij voldoende waarde, de inboedel en alle andere mogelijke vermogensbestanddelen zijn. Ook ontruimingen bij huurschuld en overlastsituaties zijn daarbij soms noodzakelijk. 

Wat doet een gerechtsdeurwaarder

Onderdelen van ambtelijke werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

  • dagvaardingen
  • betekenen van vonnissen
  • beslagleggingen
  • het laten uitvoeren van gerechtelijke ontruimingen en
  • het opstellen van een proces-verbaal van constatering.

Ook het betekenen van brieven zoals bijvoorbeeld een huuropzegging of het stuiten van verjaring kunnen wij voor u verzorgen.

Uitvoer van vonnis of dwangbevel

Wanneer een rechter een vonnis uit heeft gesproken of wanneer een dwangbevel is uitgevaardigd, dan kunt u vertrouwen op onze kennis. Alle handelingen die nodig zijn om het vonnis te executeren, verricht Roelands gerechtsdeurwaarders en incasso voor u.

Daarbij kunnen we u het dossier volledig uit handen nemen, zodat u niet telkens een nieuwe opdracht hoeft te geven. Daarbij wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Voor de ambtelijke werkzaamheden buiten ons gebied maken wij soms gebruik van collega gerechtsdeurwaarders. De inhoudelijke behandeling van het dossier en de regie over het (ambtelijk) proces blijft altijd in handen van onze medewerkers.
Zo heeft u één aanspreekpunt.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?