OPZEGGING HUURCONTRACT

 
 
 

In sommige huurcontracten staat vaak vermeld dat de huur moet worden opgezegd met een deurwaardersexploot. Zo’n deurwaardersexploot is een door ons uitgereikte akte waarin een officiële mededeling wordt gedaan en/of waarbij een document wordt overhandigd. Wordt het document overhandigd? Dan levert het deurwaardersexploot het bewijs op dat diegene aan wie het exploot is uitgereikt het document heeft ontvangen. Het voordeel hierbij is dat een dergelijk stuk niet geweigerd kan worden, zoals dit wel bij een aangetekend schrijven kan gebeuren. Wilt u zekerheid? Dan kunt u het beste het huurcontract opzeggen bij deurwaardersexploot dan wel via het betekenen door de gerechtsdeurwaarder van de opzeggingsbrief.

Huurcontract opzeggen per exploot

Wanneer u de overeenkomst laat opzeggen door Roelands gerechtsdeurwaarder en incasso, dan heeft u altijd rechtsgeldig bewijs dat de overeenkomst tijdig en op een juiste wijze is opgezegd. Vraag naar de mogelijkheden bij ons kantoor.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?