SOMMATIE-EXPLOOT

 
 

Bij een sommatie-exploot gaan wij langs bij de schuldenaar. Tijdens dit bezoek sommeren wij om te betalen, waarbij wij het sommatie-exploot overhandigen. Bij deze aanmaning moet het totaalbedrag binnen twee dagen voldaan worden. Ons bezoek levert vaak een betaling of een betalingsregeling op.

Effectiever dan aangetekende brief

Een bezoek van de deurwaarder is effectiever dan het voeren van een telefoongesprek of het sturen van een brief. Een aangetekende brief zegt alleen iets over de vorm, niet over de inhoud. Wanneer u zeker wilt weten dat de ontvanger kennisneemt van de inhoud, dan is een sommatie-exploot geschiktere keuze. Daarmee staat u juridisch ook sterker in de eventuele verdere procedure.

Doel van een sommatie-exploot

Het doel van zo’n sommatie-exploot – die door ons wordt uitgebracht – geeft een goede mogelijkheid om in direct contact met uw debiteur te komen. Wordt er niet betaald of een regeling afgesproken? Dan hebben wij al wel een indruk van de situatie ter plaatse en van de eventuele verhaalsmogelijkheden.

Deze informatie nemen wij mee bij het plannen van vervolgacties of als verhaalinformatie gebruiken, voordat wij een gerechtelijke procedure opstarten. De kosten voor een sommatie-exploot kunnen overigens niet worden verhaald op de debiteur.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?